IVECO na výstavisku IFEMA v Madride predstavuje nový produkt IVECO S-WAY

IVECO S-WAY predstavuje prvé cestné vozidlo v novej rade IVECO WAY, a je vyvinuté tak, aby zaisťovalo kompletnú škálu funkcií a služieb zameraných na vodiča, parametre udržateľnosti a špičkovej úrovne prepojenosti, čo umožňuje poskytovať ďalšie služby podľa požiadaviek zákazníkov.

IVECO S-WAY bolo uvedené na celosvetovej akcií konanej v Madride, na ktorej sa podieľali prední zástupcovia svetových značiek, menovite Amazon, Shell a Microsoft.

2. júla 2019 v rámci významného zhromaždenia konanom na výstavisku IFEMA v Madride predstavila spoločnosť IVECO nielen predajcom svojej siete, ale aj obchodníkom, zákazníkom aj zástupcom medzinárodnej tlače, svoje nové ťažké cestné vozidlo IVECO S-WAY.

 

Hubertus Mühlhäuser, generálny riaditeľ CNH Industrial vo svojom prejaveuviedol: „V rámci CNH Industrial je IVECO súčasťou niečoho väčšieho a využíva synergiu z celého zoskupenia. Táto nová vlajková loď ťažkotonážnych vozidiel nie je len úspechom značky IVECO, ale aj významným míľnikom pre CNH Industrial ako celku“.

Týmto sa značka obohacuje o nový rad ťažkých vozidiel IVECO WAY, čo predstavuje výrazný posun smerom k poskytovaniu integrovaného dopravného riešenia pre zákazníkov, ktoré je ekonomicky a ekologicky udržateľné, a v ktorom sú služby súvisiace s výrobkom dôležitejšie, než samotný výrobok. Gerrit Marx vo svojom prejave uviedol: „S originálnymi dielmi výrobcu sa chceme stať pre našich dodávateľov a zákazníkov tým najjednoduchším a najinovatívnejším riešením a súčasne prispôsobovať naše vozidlá potrebám vodiča, čo dnes predstavuje viac ako len trasu, ktorú má prejsť. Udržateľnosť znamená aj našu zodpovednosť za to, aby táto práca, ktorá je pre našu spoločnosť kľúčová, bola príťažlivejšia a príjemnejšia…a to je oveľa viac než len pridávanie kože či dreva.“

IVECO S-WAY: ťažké cestné vozidlo spoločnosti IVECO pre budúce desaťročie

IVECO S-WAY preberá všetky vylepšenia od predchádzajúcich generácií a dopĺňa novú kabínu úplne novým dizajnom podľa potrieb vodiča a majiteľa. Tvárou v tvár tvrdej konkurencii je personál logistiky povinný zaistiť pre svoje vozové parky maximálnu prevádzkyschopnosť, efektivitu a produktivitu. Nové vozidlo IVECO S-WAY tento požiadavok dokonale spĺňa, pretože bez rozdielu poskytuje kompletnú škálu funkcií a služieb vyvíjaných so zameraním na vodičov, udržateľnosť a novú, rozšírenú úroveň konektivity s cieľom znížiť celkové náklady spojené s vlastníctvom vozidla.

Nie je to iba produkt, ale ponuka obchodného modelu pokrývajúci celý životný cyklus vozidla a tým napomáhajúci zákazníkom spoločnosti IVECO splniť ich požiadavky.

Pri tvorbe úplne nového dizajnu kabíny spoločnosť IVECO využila všetky možnosti na dosiahnutie úspor nákladov a zvýšenie produktivity v prospech ziskovosti majiteľa. Nový dizajn optimalizuje aerodynamický výkon a ďalej zvyšuje vynikajúcu spotrebu paliva až o 4 %. K nízkym celkovým nákladom na vlastníctvoprispievajú aj konštrukčné prvky, ako je viacdielny nárazník, ktorý výrazne znižuje náklady na opravy, pretože v prípade poškodenia je treba vymeniť iba poškodenú časť.

 

IVECO S-WAY: vozidlo so 100 % konektivitou

Nové, moderné vybavenie “Connectivity Box“ IVECO S-WAY je výkonným nástrojom umožňujúcim pripojenie a prepínanie aplikácií. Zbiera, spracováva a vymieňa dáta v reálnom čase. Funguje na platforme služieb vyvinutej v spolupráci so spoločnosťou Microsoft, ktorá poskytuje bezpečné ukladanie a správu dát a mnoho ďalších služieb s pridanou hodnotou. Majitelia a vodiči sú neustále v spojení s vozidlom na svojom mobilnom zariadení alebo pomocou PC prostredníctvom užívateľsky prívetivého portálu MyIVECO a aplikácie.

IVECO S-WAY: udržateľný nákladný automobil

Nový model IVECO S-WAY nadväzuje na vynikajúci udržateľný výkon radu ťažkých vozidiel a dosahuje ďalšie zníženie emisií PM, NOxa CO2. Vďaka vernosti svojim tradíciám kombinuje nízke náklady na vlastníctvo s minimalizáciou emisií.To je dosiahnuté vďaka exkluzívnemu systému následného spracovania HI-SCR a vďaka mimoriadnej spotrebe paliva vyplývajúcej z pokročilej technológie motorov a prevodoviek Hi-Tronix a niekoľkým riešeniam úspory paliva, ako je Smart EGR.

Pre logistických operátorov, ktorí chcú prevádzkovať „zelený“ vozový park, zostáva IVECO S-WAY Natural Power jediným nákladným vozidlom na skvapalnený zemný plyn s výkonom motora 460 HP schopným újsť na diaľkových trasách až 1600 km.

Newsletter

 Adresa bola uložená. Ďakujeme!
 Zadali ste nesprávny e-mail
Dostávajte info o novinkách
a akciách medzi prvými!