Príprava vozidla na TK, EK a KO

Pripravíme vaše vozidlo na vykonanie technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

 

Po vzájomnej dohode, vieme pre vozidlo po servise, zabezpečiť vykonanie kontroly v zmluvných staniciach STK, ktoré sa nachádzajú v areáloch našej spoločnosti.

 

 

 

UPOZORNENIE: Prípravu vozidiel pre technické kontroly, emisné kontroly a kontroly originality poskytujeme len pre úžitkové a nákladné vozidlá!

Potrebujete využiť túto službu?