Potvrdenie certifikátu „L“ a certifikátu „CEMT“

Vydávame potvrdenie certifikátu „L“, certifikátu „CEMT“ alebo potvrdenie o emisnej norme pre STK na registrované vozidlá v SR certifikáty „L“ a „CEMT“ pre vozidlá IVECO.

 

Potrebné doklady:

  • Originál certifikátu Lärmarmes Kraftfahrzeug pri predlžovaní platnosti certifikátu
  • Kópia technického preukazu vozidla
  • Vykonanie fyzickej kontroly vozidla v našom servise
  • Vyplnená žiadosť s údajmi o firme (názov/meno, adresa, fax, telefón, mobil)
  • VZOR žiadosti pre vozidlá IVECO  (žiadosť nájdete v tomto odkaze)

 

Pri žiadosti je nutné uviesť aj povinné prílohy:

K žiadostiam CEMT, L a L-predĺž. na jazdené vozidlá je potrebná fotografia štítku vozidla a štítku motora a kópia protokolu o absolvovaní TK nie staršieho než 10 mesiacov.

K žiadostiam L a L-predĺž. je naviac nutné poskytnúť potvrdenie autorizovaného servisu o vykonaní kontroly vozidla a splnení podmienok pre „Lärmarmes Kraftfahrzeug“.

Typ motora (celý údaj) a číslo motora (celý údaj) je nutné uvádzať v prípade žiadostí CEMT, L a L-predĺž.

 

Manipulačné poplatky:

​​​Vydanie nového certifikátu: ​120 € s DPH
Predlženie certifikátu: 100 € s DPH

Potrebujete využiť túto službu?

Kontaktujte naše
obchodné oddelenie

0911 814 323

predaj.iveco@dam.sk

Newsletter

 Adresa bola uložená. Ďakujeme!
 Zadali ste nesprávny e-mail
Dostávajte info o novinkách
a akciách medzi prvými!