IVECO, FPT Industrial a Nikola Corporation: spolupráca na nulových emisiách začína

 

Značka  IVECO, FPT Industrial a Nikola usporiadali v Turíne spoločnú akciu pre európsku tlač a ďalšie zainteresované osoby a predstavili rozsah svojho partnerstva a svoj odvážny cieľ dosiahnutie nulových emisií.

Spoločný podnik predstavil NIKOLA TRE – iba tri mesiace po oznámení spolupráce.

Značka IVECO, FPT Industrial a Nikola Corporation dnes predstavila rozsah a plány dohody o spoločnom podniku a spolupráci uzavreté s cieľom urýchliť transformáciu priemyslu smerom k emisnej neutralite ťažkých nákladných vozidiel triedy 8 v Severnej Amerike a Európe prijatím technológie palivových článkov.

Toto prichádza tri mesiace potom, čo 3. septembra spoločnosť CNH Industrial oznámila strategické partnerstvo s Nikola, súčasťou je aj značka úžitkových vozidiel IVECO a divízie FPT Industrial.

Hlavným cieľom dohody je využitie odborných vedomostí partnerov pre úspešné nasadenie ťažkých nákladných vozidiel s nulovými emisiami a tým rozšírenie priemyslu o tento nový obchodný model.

Spolupráca zahŕňa vytvorenie európskeho spoločného podniku pre vývoj a distribúciu kabínových nákladných vozidiel s vodíkovými palivovými článkami a elektrickými batériami pre európsky trh. Nikola poskytne svoje špičkové odborné znalosti z oblasti palivových článkov a pokročilé technológie. Značka IVECO spoločne s FPT Industrial prispeje svojimi technickými a výrobnými znalosťami k industrializácii nákladných automobilov s palivovými článkami a batériami.

IVECO, FPT Industrial a Nikola začali vývoj prvého nákladného automobilu v spoločnom podniku: batériový elektrický Nikola TRE, ktorý je založený na novej platforme IVECO S-WAY a integruje technológiu nákladného vozidla Nikola, ovládanie a infotainment. Očakáva sa, že testovanie sa začne v polovici roka 2020, pričom verejné uvedenie na európsky trh je naplánované na výstavu úžitkových vozidiel IAA 2020. Predaj a popredajná podpora Nikola TRE bude poskytovaná rozsiahlou európskou dílerskou sieťou IVECO.

Spolupráca začala na akcii konanej v Turíne. Prítomní boli Hubertus M. Mühlhauser, generálny riaditeľ CNH Industrial, Gerrit Marx, prezident CNH Industrial pre priemyselné a špeciálne vozidlá, Annalisa Stupenengo, prezidentka CNH Industrial Powertrain, Trevor Milton, generálny riaditeľ Nikola a Mark Russell, prezident Nikola.

 

Hubertus M. Mühlhauser, generálny riaditeľ CNH Industrial, uviedol: „Väčšie zameranie na uznanie toho, že je potrebné zásadne znížiť emisie automobilov, vedie náš priemysel k rýchlemu hľadaniu pokročilých technologických riešení. Tento spoločný podnik so spoločnosťou Nikola svedčí o technických znalostiach oboch partnerov, čo prinesie hmatateľné environmentálne prínosy pre európskych dopravcov na dlhé vzdialenosti.”

Gerrit Marx, prezident pre úžitkové a špeciálne vozidlá, dodal: „Náš priemysel sa rýchlo mení a je poháňaný sprísňujúcimi sa emisnými predpismi a mladšími generáciami požadujúcimi vytvorenie obehovej ekonomiky s cieľom zachovať životné prostredie pre budúcnosť. Vodík a batérie − v závislosti na úlohách − sú jedinými životaschopnými riešeniami pre zelenú energiu a majú tú výhodu, že umožňujú národom, aby sa stali viac nezávislými od fosílnych palív. Teraz je čas konať a dodávať riešenia s nulovými emisiami, ktorá závisí na technológii elektrických palivových článkov. Túto technológiu prijímame skoro a premyslene ako príležitosť získať z tohto blížiaceho sa okamihu technologické nespojitosti a začať proaktívnu transformáciu odvetvia dopravy.”

Trevor Milton, generálny riaditeľ Nikola Motors, dospel k záveru: „Toto partnerstvo je výhodné pre všetky zúčastnené strany. Od chvíle, kedy sme v roku 2016 spustili Nikola ONE, vodiči kamiónov aj vládni úradníci žiadajú, aby sme zaviedli spoločnosť Nikola aj do Európy. Nikola TRE je nádherný a inovatívny na rozdiel od iných nákladných vozidiel na svete. Potrebovali sme správneho partnera, ktorý nám pomôže vstúpiť na európsky trh, a CNH Industrial je tým pravým obchodným partnerom. Zatiaľ čo ostatní výrobcovia OEM prepúšťajú desiatky tisíc zamestnancov, Nikola vytvára tisíce pracovných miest a núti priemysel nákladnej dopravy k tomu, aby reagoval a znižoval emisie. Pozrite sa na to, čo sme dosiahli za tri mesiace, a teraz si predstavte, čo dosiahneme za tri roky s CNH Industrial ako naším partnerom.