Vieme, že sa vaše podnikanie nemôže zastaviť. S IVECO ON Uptime môžete sledovať a optimalizovať prevádzkyschopnosť vášho vozidla. Navrhli sme súbor služieb, ktoré sú vždy k dispozícii, aby sme vám pomohli v prípade problému s vozidlom. Nikdy na to nebudete sami, naše zákaznicke centrum vám pomôže udržať vaše vozidlo na ceste a poskytne vám všetku pomoc, ktorú potrebujete.

• VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE (Monitorovanie vozidla & Vzdialená asistencia)
IVECO konektivita pomôže maximalizovať prevádzkyschopnosť a produktivitu vášho vozidla prostredníctvom proaktívneho prístupu s nástrojom služby vzdialenej pomoci (RAS) pre vzdialenú diagnostiku, teleservis a aktualizáciu softvéru pomocou bezdrôtového pripojenia (OTA). Pomôžeme vám získať viac času na ceste vzdialeným monitorovaním vášho vozidla. Ak sa objaví upozornenie ohľadne komponentu vozidla, obdržíme upozornenie na chybový kód a kontaktujeme vás, aby sme vám poradili pri naplánovaní zastávky v servise pre nevyhnutný servisný zásah.

• NON-STOP ASISTENCIA
Aplikáciu IVECO Non-Stop možno použiť aj pre objednanie opravy vášho vozidla vopred, nielen v naliehavom prípade. Môžete si zvoliť čas a miesto (podľa aktuálnej polohy, dielne alebo konkrétnej adresy) a aplikácia vám zašle potvrdenie rezervácie. Naši operátori vám odpovedia za menej ako 20 sekúnd v 24 rôznych jazykoch v 36 európskych krajinách, aktiváciou asistenčného centra IVECO najbližšie k vášmu aktuálnemu miestu, poskytneme rýchle informácie a efektívne riešenie.

• IVECO TOP CARE (Top starostlivosť)

Spoločnosť IVECO vám ako prémiovému zákazníkovi (Premium Customer) poskytuje prémiové riešenie starostlivosti, ktoré zaručuje podporu pri oprave vášho vozidla aby bolo opravené do 6 hodín, pokiaľ to je technicky možné.

Pre viac informácií o tejto službe si môžete pozrieť túto brožúru.