Výberom produktov a služieb od spoločnosti IVECO ste si zvolili kvalitu. Môžete sa spoľahnúť na plnú podporu oddelenia popredajných služieb. Zistite si viac o našich zmluvách o údržbe a opravách (M&R), o našej Servisnej sieti a pomoci na ceste.

• ELEMENTS

S cieľom ponúknuť zákazníkom zo všetkého to najlepšie, IVECO vytvorilo ELEMENTS: široký sortiment servisných balíčkov služieb šitých na mieru, vďaka ktorým má vaše vozidlo zostať prevádzkyschopné na ceste s minimálnymi prerušeniami na údržbu a opravy.

ELEMENTS je špecializovaná, vysoko kvalitná služba, ktorej cieľom je zabezpečiť dlhu životnosť každého vozidla vo všetkých sektoroch. Nakombinujte si „Elements“, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám tak, že si vytvoríte vlastný balíček služieb na mieru! Vyberte si svoju Zmluvu o plánovanej údržbe a opravách alebo rozšírenú záruku, kombináciou hlavných Elements (prvkov), ktoré tvoria ponuku (Údržba, Pohonný reťazec, Mimo pohonný reťazec, Opotrebenie) a ktoré dokonale vyhovujú vášmu podnikaniu.

• PAY PER USE (Platba za použitie)

Telematická technológia IVECO vám umožňuje optimalizovať vaše náklady. Platíte stanovenú čiastku za balík služieb a podľa vašej skutočnej misie/použitia vozidla a počtu skutočne najazdených km, buď vám bude rozdiel v splátke zahrnutý v nasledujúcom zúčtovacom období alebo vám vrátime peniaze za služby, ktoré ste nevyužili. Platíte len náklady za skutočné používanie vozidla. Vyskúšajte novú službu M&R PAY PER USE: je k dispozícii s Elements balíčkami 2XL a 3XL LIFE!

Pre viac informácií o tejto službe si môžete pozrieť túto brožúru.