Postarajte sa o svojho vodiča na ceste a poskytnite mu správy zamerané na spotrebu paliva, tlak v pneumatikách a na jeho štýl jazdy, aby ste optimalizovali výkon vášho vozidla a bezpečnosť vodiča v kabíne.

• SMART REPORT (Chytrá správa)
Mesačná správa o výkonnosti vozidla a vodiča s cieľom znížiť spotrebu paliva a vylepšiť optimalizáciu vozidla na základe monitorovania profilu danej úlohy. IVECO ON Zákaznícky portál vydáva mesačne správy, ktoré sú automaticky zasielané Správcovi vozového parku a poskytujú:

• Údaje o spotrebe paliva, výkonnosti vozidla a štýle jazdy vodiča pomocou algoritmu DSE
• Monitorovanie profilu misie
• Tipy k zlepšeniu štýlu jazdy z hľadiska spotreby paliva a optimalizácie vozidla

 

Je možné zobraziť jednak celkové výsledky celého vozového parku, ako aj podrobnosti o každom vozidle, aby ste lepšie porozumeli tomu, ako optimalizovať efektívnosť a znížiť spotrebu paliva.

• SAFE DRIVING REPORT (Správa o bezpečnej jazde)
Spolu so Smart Report a vďaka vyhodnoteniu štýlu jazdy teraz obdržíte novú správu, ktorá vám umožní merať vašu bezpečnosť v kabíne. Buďte na cestách pozorní a opatrní! Správa o bezpečnej jazde je vytvorená výhradne pre vás a zdarma.

• ZÁKAZNÍCKY PORTÁL IVECO ON

Pomocou IVECO ON Zákazníckeho Portálu môžu zákazníci monitorovať spotrebu paliva vozidla a jazdný štýl vodiča za účelom optimalizácie výkonnosti vozového parku. Množstvo funkcii, ktoré pomáhajú čo najlepšie využívať údaje:

• Dynamické monitorovanie
• Historické údaje na porovnanie
• Vyhradené návody
• Stiahnuteľné detaily o vozidle/ vodičovi
• Zákaznícke prehľady monitorovanej spotreby paliva vozového parku
• Vyhradené mapy vozidla na kontrolu vykonaných misii

Pre viac informácií o tejto službe si môžete pozrieť túto brožúru.