Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Platný od 2.8.2021

Vláda 7. januára 2021 schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 percent do roku 2030 v porovnaní so stavom v roku 1990. Podiel spotreby energie z obnovieteľných zdrojov by sa mal zároveň zvýšiť minimálne o 27 percent.

Navrhovaný zákon preberá novú smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

Za ekologické vozidlo v kategóriách osobné vozidlo, mikrobus alebo nákladné vozidlo do 3,5 tony do konca roka 2025 sa podľa návrhu považuje také, ktoré má emisný limit oxidu uhličitého (CO2) vo výške 50 gramov na kilometer. Od roku 2026 malo byť v týchto kategóriách za ekologické považované vozidlo s nulovými emisiami CO2.

Nákladné automobily nad 3,5 tony a autobusy budú považované za ekologické, pokiaľ budú napríklad využívať elektrickú energiu, prípadne alternatívne palivá, ako vodík, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG) či biopalivo.

DÔLEŽITÉ
Vozidlá značky IVECO spĺňajú kritéria pre ekologické vozidlá, ktorých kúpou budete plniť Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.

 

 

Máte záujem o túto ponuku?

Kontaktujte naše obchodné oddelenie

Newsletter

 Adresa bola uložená. Ďakujeme!
 Zadali ste nesprávny e-mail
Dostávajte info o novinkách
a akciách medzi prvými!