Vítame predĺženie výnimky na nemeckých diaľniciach pre nákladné autá na zemný plyn

Predĺženie oslobodenia od poplatku mýta zvýhodní dopravcov, ktorí používajú vozidlá Natural Power značky IVECO vo svojich vozových parkoch, a to na nemeckých, ako aj na medzinárodných trasách, vďaka polohe krajiny na centrálnej križovatke hlavných európskych diaľkových koridorov. Toto rozhodnutie posilní aj úsilie o zavedenie bioplynu ako cestu nulovým emisiám.

1.Júna, v Medzinárodný deň životného prostredia, IVECO víta konečné rozhodnutie nemeckej federálnej rady (Bundesrat) predĺžiť oslobodenie ťažkých nákladných vozidiel nad 7,5 tony na stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG a LNG) od diaľničného mýta do 31. decembra 2023. Ide o ďalší dôležitý krok k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy, ktoré podporujú širšie využívanie vyspelých alternatívnych ťažných technológií, ktoré sú dnes na prepravu ťažkého tovaru k dispozícii. Oslobodenie od mýta poskytuje dopravcom ďalšie finančné výhody a zlepšenú návratnosť ich investícií, čo je v súčasnej ťažkej dobe obzvlášť vítané. Je zároveň dôležitým nástrojom na zníženie uhlíkovej stopy v dopravnom sektore.

Thomas Hilse, prezident značky IVECO, uviedol: „My v IVECO sme veľmi radi, že môžeme privítať konečné rozhodnutie Spolkovej rady Nemecka, ktoré prichádza s perfektným načasovaním v deň tohtoročného Medzinárodného dňa životného prostredia. To znamená jasné uznanie environmentálnych výhod tejto technológie na ceste k nulovým emisiám. Infraštruktúra LNG rastie. Spolu s rozširujúcou sa distribučnou sieťou a súčasnými vládnymi dotáciami podporujúcimi tento typ paliva toto predĺženie dáva našim zákazníkom jasný signál, že prechod na prepravu LNG je nezastaviteľný“.

Týmto predĺžením bude IVECO S-WAY NP poháňané zemným plynom pokračovať v cestovaní po Nemecku bez poplatkov počas ďalších troch rokov. S IVECO S-WAY NP, ktoré je k dispozícii vo verziách CNG a LNG, budú dopravcovia ťažiť nielen vďaka oslobodeniu od mýta do 31. decembra 2023 a výrazne nižším nákladom na pohonné hmoty, ale aj vďaka dotáciám na nové nákupy do konca roka 2020.

IVECO S-WAY NP zároveň zvyšuje latku v udržateľnosti: motor na zemný plyn je nielen oveľa tichší, ale aj omnoho šetrnejší k životnému prostrediu ako ekvivalentný dieselový motor. V porovnaní s naftovými vozidlami sú emisie NO2 a pevných častíc výrazne nižšie. Ďalším dôležitým faktom je, že prevádzkovateľom logistiky otvára cestu k dekarbonizácii: vďaka biometánu je možné dosiahnuť takmer úplné zníženie emisií CO2 a vytvoriť tak uzavretý kruh ekonomickej a ekologickej sebestačnosti – čo je žiarivý príklad obehového hospodárstva. Odpoveď dnes predstavujú nákladné bio-LNG vozidlá IVECO s výkonom, rozsahom autonómie a nízkymi celkovými obstarávacími nákladmi, ktoré prepravcovia potrebujú pre efektívne a ziskové prevádzkovanie svojich zelených vozových parkov.

Toto oznámenie vychádza na Medzinárodný deň životného prostredia, ktorý sme oslávili s novým videom o udržateľnosti https://www.facebook.com/IvecoSK/videos/476837163108422/, ktoré zdôrazňuje potrebu podnietiť zmeny v priemysle a posúvať hranice úcty k životnému prostrediu. Stanovuje cieľ značky usilovať o udržateľný ekosystém v dopravnom priemysle, ktorý pracuje pre všetkých – ľudí, obchod i prírodu.

Posolstvo videa je v dokonalom súlade s tohtoročným Svetovým dňom životného prostredia, ktorý pod témou „Je čas na prírodu“, povzbudzuje globálnu komunitu, aby sa starala o prírodu a zmenila smer, ktorým sa uberáme. Najmä slogan tejto akcie nabáda súkromný sektor, aby prijal environmentálne udržateľné obchodné modely. IVECO je so svojím cieľom, ktorým je vytvorenie udržateľného ekosystému na dekarbonizáciu dopravy, viac ako kvalifikované tento cieľ splniť.

Video je inšpirované známymi slovami Charlesa Darwina: „Nie je to ten najsilnejší, kto prežije, ani ten najinteligentnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť.“ S týmto výrokom ako východiskom vo svojom videu IVECO zdôrazňuje potrebnú zmenu, a to dekarbonizáciou dopravy, aby sa vyriešil problém so zmenou klímy a zvýšila sa kvalita ovzdušia v centrách miest. Jasne hovorí o svojom dlhodobom záväzku k udržateľnej doprave, čo viedlo k priekopníckym alternatívnym ťažným systémom a vedúcej úlohe v technológii zemného plynu.

Video končí výrokom: „Riaďte zmenu. Buďte nezastaviteľní“: IVECO so svojím odlišným prístupom k rozvoju zemného plynu ako udržateľného paliva pre dopravu usiluje o to stať sa nezastaviteľným katalyzátorom, pretože ostatným pripravuje cestu k dekarbonizácii.

Máte záujem o túto ponuku?

Kontaktujte naše obchodné oddelenie

Newsletter

 Adresa bola uložená. Ďakujeme!
 Zadali ste nesprávny e-mail
Dostávajte info o novinkách
a akciách medzi prvými!