Valné zhromaždenie

Pozývame všetkých akcionárov na Valné zhromaždenie spoločnosti Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, ktoré sa bude konať dňa 30.5.2017 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti.

Tu si môžete stiahnuť materiály k Valnému zhromaždeniu valne zhromazdenie.