RIADNE VALNE ZHROMAŽDENIE

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa bude konať dňa

31.5.2018 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti v zasadacej miestnosti servisu Prešov.

Výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 si po zadaní hesla,

ktoré Vám bolo zaslane poštou môžete stiahnuť TU.

Newsletter

 Adresa bola uložená. Ďakujeme!
 Zadali ste nesprávny e-mail
Dostávajte info o novinkách
a akciách medzi prvými!