Riadne valné zhromaždenie akcionárov – 29.5.2020

riadne valne zhromazdenie 2020

 

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa bude konať dňa 29.05.2020 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti servisu Prešov v sídle spoločnosti.

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo a Dozorná rada spoločnosti rozhodli umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na riadnom valnom zhromaždení len prostredníctvom korešpondenčného hlasovania.

Úplne znenia dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, nájdete TU.