Nové Daily: úžitkové vozidlo, ktoré „zmení vaše obchodné vyhliadky“

Nové Daily:

– stanovuje nové štandardy v oblasti komfortu na palube a zážitkov z jazdy a robí dôležité pokroky smerom k autonómnej jazde a zdokonaleným bezpečnostným funkciám.

– pozdvihuje konektivitu na novú úroveň a otvára svet vysoko adaptovaných služieb, ktoré sú presne prispôsobené tomu, ako zákazníci používajú vozidlo a ponúka kompletné prepravné riešenie, ktoré zmení spôsob, akým zákazníci napĺňajú vlastné potreby v oblasti prepravy.

– je prvým vozidlom vo svojom segmente, ktoré spĺňa požiadavky emisných noriem Euro 6D/Temp a prináša udržateľnosť spolu s vyšším výkonom a nižšou spotrebou paliva pre zvýšenú rentabilitu pre zákazníkov.

4.4.2019, Turín

 

Značka IVECO dnes predstavila Nové Daily medzinárodnej tlači na dvojdňovom podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch CNH Industrial Village v talianskom Turíne. Súčasťou podujatia bola plenárna konferencia, digitálne interaktívne workshopy a skúšobné jazdy s novým vozidlom.

Podujatie bolo prvým stretnutím s novinármi aj pre Gerrita Marxa, prezidenta divízie úžitkových a špeciálnych vozidiel, odkedy nastúpil do spoločnosti IVECO a pre vedúcich tímov Daily v ich nových roliach – Raffaela Di Donfrancesca na pozícii vedúceho globálnej sortimentnej skupiny ľahkých úžitkových vozidiel a Sergia Piperno Beera na pozícii obchodného riaditeľa pre ľahké vozidlá.

Odvetvie úžitkových vozidiel prechádza zmenami bezprecedentnou rýchlosťou. Najvýznamnejšími faktormi týchto zmien sú napríklad digitalizácia, automatizácia, elektrifikácia a servitizácia. Nové Daily sa prispôsobuje týmto trendom a premieňa ich na príležitosti pre zákazníkov. Za 40 rokov úspešného pôsobenia na trhu sa z Daily stala značka, ktorá je známa jedinečnosťou vo svojom segmente a častou medializáciou.

Nové Daily dnes stavia na silných stránkach tohto dedičstva a dosahuje výkonnosť a udržateľnosť, ktoré idú ruka v ruke s palivovou účinnosťou a nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo pre zvýšenú rentabilitu pre zákazníkov. Zdvíha latku v oblasti konektivity, ktorá otvára svet nových služieb vo forme uceleného riešenia, ktoré je dokonale prispôsobené podnikaniu zákazníkov a tomu, ako zákazníci používajú svoje vozidlo. Prináša kompletnú ponuku vyspelých asistenčných systémov pre vodiča a zdokonalené bezpečnostné funkcie a zároveň poskytuje najlepší komfort na palube a zážitok z jazdy vo svojej triede.

Nové Daily ponúka:

Technológie k službám vodičovi s asistovanou jazdou a zvýšenou bezpečnosťou
Rozšírený systém núdzového brzdenia a City Brake PRO
Konektivita maximalizuje pohotovostný čas a otvára svet nových služieb
Úspora paliva pri mestských výjazdoch až 10 % a zníženie nákladov na údržbu až o 10 %
Nové elektronicky riadené turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek
Najlepší komfort na palube a zážitok z jazdy v tejto triede
Nový združený prístrojový panel s farebným displejom TFT s vysokým rozlíšením
Funkčný dizajn prináša komfort, bezpečnosť a nižšie náklady
World Class Manufacturing a World Class Engineering podľa najvyšších štandardov