Bez poruchy a nehody, také nech sú všetky dni ďalšieho roka