Karty do digitálnych tachografov

Prijímame žiadosti o vydanie karty vodiča, podnikových kariet a dielenských kariet do digitálnych tachografov.

 

Ako postupovať?

 1. Vyzdvihnite si tlačivo žiadosti a poštovú poukážku
  Tlačivo žiadosti o vydanie kariet a poštovú poukážku na zaplatenie príslušného poplatku si môžete vyzdvihnúť v prijímacej kancelárii servisu Prešov.

 

 1. Vyplňte žiadosť a uhraďte poplatok poštovou poukážkou
  Vzor žiadosti, ako aj poučenie o jej vyplňovaní si môžete stiahnuť tu:

  Žiadosť o vydanie tachografovej karty vodiča
  Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty
  Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty – príloha
  Žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty
  Vzory poučení na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:
  Poučenie – karta vodiča (.pdf)
  Poučenie – podniková karta (.pdf)
  Poučenie – dielenská karta (.pdf)

  Všetky vzory žiadostí nájdete v tomto odkaze
  Poštovou poukážkou uhraďte poplatok 54 EUR.

 1. Podajte žiadosť o kartu vodiča

Karta_vodica_predna_strana 

      Do prijímacej kancelárie si k podaniu žiadosti o kartu vodiča prineste:

 • vyplnené tlačivo žiadosti o vydanie karty,
 • ústrižok o zaplatení poštovej poukážky vo výške 54 EUR,
 • vlastnú fotografiu s rozmermi 35 x 45 mm,
 • vodičský preukaz – tachografová karta vodiča nebude vydaná žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom platného vodičského preukazu,
 • občiansky preukaz,
 • v prípade ak vodič nie je občanom členského štátu EÚ, je povinný predložiť notárom overenú kópiu Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu,
 • v pripade, že zamestnávateľ chce preplatiť zamestnancovi náklady spojené s vybavením karty vodiča, je potrebné postupovať podľa tohto dokumentu.
 1. Podajte žiadosť o podnikovú kartu

kartapodnikova1

      Do prijímacej kancelárie si k podaniu žiadosti o podnikovú kartu prineste:

 • vyplnené tlačivo Žiadosti o vydanie tachografovej podnikovej karty,
 • ústrižok o zaplatení poštovej poukážky vo výške 54 EUR,
 • originál alebo notárom osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR danej spoločnosti, nie staršiu ako 3 mesiace,
 • občianský preukaz na kontrolu totožnosti štatutára resp. v prípade, že žiadosť nepodáva štatútar je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty a doklad na overenie totožnosti splnomocnenca (zostáva priložené k žiadosti).

Upozornenie: Tachografová podniková karta nebude vydaná žiadateľovi, ktorý je držiteľom tachografovej dielenskej karty.

Potrebujete využiť túto službu?

Servis Prešov

0948 610 792

servispo@dam.sk

Pon - Pia : 7:30 - 17:30

Newsletter

 Adresa bola uložená. Ďakujeme!
 Zadali ste nesprávny e-mail
Dostávajte info o novinkách
a akciách medzi prvými!