Certifikát „L“ o nízkej hlučnosti pre Rakúsko

Vydávame certifikáty o nízkej hlučnosti pre Rakúsko pre vozidlá IVECO a RENAULT TRUCKS.

Potrebné doklady:

  • Originál certifikátu Lärmarmes Kraftfahrzeug pri predlžovaní platnosti certifikátu
  • Kópia technického preukazu vozidla
  • Vykonanie fyzickej kontroly vozidla v našom servise
  • Vyplnená žiadosť s údajmi o firme (názov/meno, adresa, fax, telefón, mobil)
  • VZOR žiadosti pre vozidlá IVECO  (žiadosť nájdete v tomto odkaze)certi

Potrebujete využiť túto službu?

Kontaktujte Vaše najbližšie servisné stredisko DaM a rezervujte si čas

24 hodinový servis Prešov

0948 610 792

servispo@dam.sk