Certifikát „L“ o nízkej hlučnosti pre Rakúsko

Vydávame certifikáty o nízkej hlučnosti pre Rakúsko pre vozidlá IVECO a RENAULT TRUCKS.

 

Potrebné doklady:

  • Originál certifikátu Lärmarmes Kraftfahrzeug pri predlžovaní platnosti certifikátu
  • Kópia technického preukazu vozidla
  • Vykonanie fyzickej kontroly vozidla v našom servise
  • Vyplnená žiadosť s údajmi o firme (názov/meno, adresa, fax, telefón, mobil)
  • VZOR žiadosti pre vozidlá IVECO  (žiadosť nájdete v tomto odkaze)

 

Pri žiadosti je nutné uviesť aj povinné prílohy:

K žiadostiam CEMT, L a L-predĺž. na jazdené vozidlá je potrebná fotografia štítku vozidla a štítku motora a kópia protokolu o absolvovaní TK nie staršieho než 10 mesiacov.

K žiadostiam L a L-predĺž. je naviac nutné poskytnúť potvrdenie autorizovaného servisu o vykonaní kontroly vozidla a splnení podmienok pre „Lärmarmes Kraftfahrzeug“.

Typ motora (celý údaj) a číslo motora (celý údaj) je nutné uvádzať v prípade žiadostí CEMT, L a L-predĺž.

 

Manipulačné poplatky:

​​​Nový certifikát L ​- 120 € s DPH
Predlženie certifikátu L – 100 € s DPH

Potrebujete využiť túto službu?

Kontaktujte Vaše najbližšie servisné stredisko DaM a rezervujte si čas